Zarówno w przemyśle elektronicznym, jak i w pneumatyce, systemach hamulcowych pojazdów, układach magazynujących energię czy nawet w sportach wodnych wykorzystywane jest powietrze sprężone. Powstaje ono w wyniku utrzymywania pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego i stanowi niezawodny nośnik energii. Stosuje się je również do czyszczenia wnętrza komputerów, telefonów czy też laptopów – wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe bezpieczne mycie tradycyjnymi metodami.

Dla prawidłowej pracy urządzeń wykorzystujących działanie sprężarek niezbędne jest uzdatnianie powietrza. Sprężone powietrze jest czwartym w kolejności najczęściej wykorzystywanym medium, zaraz po elektryczności, gazie ziemnym, i wodzie. W przeliczeniu na jednostki energii elektrycznej niezbędne do jego wytworzenia jest to medium najdroższe z wszystkich wcześniej wymienionych.

Sprężone powietrze między innymi może być wykorzystywane w:

  • pneumatyce, gdzie energia sprężonego gazu wykonuje pracę.
  • systemach zasilania samochodów napędzanych silnikami pneumatycznymi
  • układach magazynujących energię
  • sportach nurkowych, jednostkach straży pożarnej do napełniania butli z powietrzem oddechowym.
  • przemyśle elektronicznym do czyszczenia komponentów elektronicznych, które nie mogą być czyszczone np. wodą.
  • systemach hamulcowych i zasilających pantografy lokomotyw elektrycznych
  • systemach hamulcowych pojazdów samochodowych
  • systemach rozruchowych silników wysokoprężnych (diesel) na statkach
  • zasilaniu wszelkiego typu karabinków pneumatycznych: paintball, airsoft, PCP,
  • zasilaniu narzędzi pneumatycznych[3] (klucze, szlifierki, wkrętarki)